MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2010-10-11
2010-10-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Dobre koná ten, kto pozná, ako má v Boha dúfať,
kto Ježiša pridŕža sa, vždy bude s Ním prebývať,
preto v Tebe v každej dobe, Kriste, nádeje skladám,
potešenie a spasenie, živý, mŕtvy v Tebe mám.
2. Nech proti mne ľstivo, silne, diabol, svet sa oborí,
môj Boh a Pán najlepšie sám nepriateľov pokorí.
Keď mám Teba blízko seba, milosť Ducha Svätého,
nebojím sa, nedesím sa smrti ni diabla zlého.
3. Vždy sa teším, pevne verím, že mi to dáš z milosti,
by som s Tebou vierou pravou spojený, žil v radosti.
Daj mi srdce nové, vrúce, dušu i telo mi chráň,
po časnosti vo večnosti, nech pri Tebe prebývam.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)