MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-06
2012-04-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:36 min)

2012-04-06
2012-04-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kristus Pán vstal slávne z hrobu, premohol smrť, hriech i zlobu;
kresťanský svet zbožne plesá: Radujme sa, veseľme sa!
2. Hrob, kde ležal položený Baránok ten umučený,
už je prázdny, – „Vstal – tu nie je!“ – anjel ženy potešuje.
3. Minula noc – diabol žasne – Slnko spásy svieti jasne
pravda večná, život večný slávia triumf nekonečný.
4. Vstal Pán, i my raz vstaneme z hrobov svojich z prachu zeme
a veriacim v Krista Pána otvorí sa nebies brána.
5. Radujme sa, veseľme sa! Od zeme až po nebesá
slávopieseň vznes sa mnohá: Haleluja! Chváľme Boha!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:11 min)