MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-02
2012-12-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, v tomto svätom chráme Tvoje slovo počuť máme.
K večnej spáse cestu istú Ty si všetkým zjavil Kristu,
Tvoje slovo svetlo krásne svieti nám jak slnko jasné,
priprav naše srdce, ducha, Tvoje slovo nech poslúcha.
2. Bože, v tomto svätom chráme, Tebe vrúcne slúžiť máme,
úprimne Ťa oslavovať, s celým tvorstvom zvelebovať,
Ty si nám život daroval, z lásky dosiaľ ochraňoval,
čuj spev, Otče náš láskavý, ktorým ľud Tvoj Teba slávi.
3. Bože, v tomto svätom chráme Tebe vďaku dnes vzdávame,
veď z Tvojej štedrej pravice vzali sme darov tisíce,
Tvoja milosť, Dobrotivý, aj nás v každom čase živí,
Dobrodinca verný stály, prijmi tieto naše chvály.
4. Bože, v tomto svätom chráme Tebe prosby predkladáme,
Ty zem celú občerstvuješ, slnkom dažďom obživuješ,
Tvoja milosť kiež hneď zrána i ďalej nás požehnáva!
Milostivý, Všemohúci, vyslyš modlitieb vzdych vrúci.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:25 min)

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)