MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Spev, prosby a kázanie evanjelia svätého
práve dokončievame. Vďaku srdca úprimného
prinášame Tebe Pánu – za milosť dnes darovanú.

2. Ku koncu sa už chýli služba slova s požehnaním,
keď sme sa povzbudili, rozíďme sa s vrúcnym prianím:
Duch Tvoj nás aj ďalej spravuj, na cestu pravdy upravuj.

3. Požehnávaj nás, Pane, pri vchádzaní, vychádzaní,
požehnaj, čo konáme, prácu i chlieb každodenný,
požehnaj naše skončenie a daruj večné spasenie.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2011-02-11
2011-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)