MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Všetci, ktorí milujete večné evanjelium
a pridŕžať sa ho chcete, naplniť ním cit i um,
budujte na tej skale: na Kristu, Jeho učení,
tak obstojíte stále a budete oslávení.
2. Je svedectvom pravdivosti slovo Boha živého,
iskrou ohňa, čo do kosti vie preniknúť každého.
Poblúdených napraví, nerozumným dá múdrosti,
kajúcim milosť zjaví, zarmútených rozradostí.
3. Je prameňom dostatočným viery, lásky, zbožnosti,
sprievodcom verným, bezpečným, bez všetkých pochybností.
Každý, kto ho poslúcha a v srdci o ňom rozjíma,
prosiac za dary ducha, v ňom najdrahší svoj poklad má. 4. Kto sa toho slova drží, čo máme v Písme svätom,
ten vytrvá v každom kríži, na skale stavia svoj dom.
Hoc by vetry zaviali, a povodeň prišla silná,
nepohne dom zo skaly; prepevné on základy má.
5. Kto neplní slovo Božie, čo máme v Písme svätom,
nerozumný človek to je, ten na piesku stavia dom.
Keď víchor zaburáca, príval základy podmyje,
celý dom sa otriasa, veliký pád ho neminie.
6. Ó Bože, ten viery základ, sväté evanjelium,
ochráň ako drahý poklad nám i našim potomkom;
zbav nás zvodov a bludov ľudskej zdanlivej múdrosti,
zostaň so svojím ľudom, daj zotrvať vo vernosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)