MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Už sa blíži ten čas práve, v ktorý Syn Boží príde,
dobrých i zlých v svojej sláve sám prísne súdiť bude;
smiech posmievačov prestane, všetkému koniec nastane,
ako nám Písmo svedčí.
2. Zazneje mocný trúby hlas na všetkých sveta stranách,
vzkriesenia príde slávny čas na rozkaz nášho Pána;
a tí, čo vtedy budú žiť, majú sa razom premeniť,
dľa Jeho svätej vôle.
3. Keď príde, Kriste, chvíľa tá, ten deň Bohom určený,
daj, by som v Knihe života bol aj ja zapísaný;
ja tomu verím, istý som, že zvíťazil si nad diablom,
zaplatil dlhy moje.
4. Buď, Pane, Zástancom mojím v deň posledného súdu,
veď som vyvoleným Tvojím a patrím k Tvojmu ľudu;
preto s vernými kresťanmi uzriem večné neba stany,
ktoré si nám pripravil.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:03 min)

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)