MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-28
2011-05-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Slávne nebeské výšiny, vy radostne plesáte,
a naše zemské nížiny svetlom lásky žehnáte.
Koho to slávite, a čo nám vravíte? –
Zvestujte to mocným hlasom, že večnosť vládne nad časom.
2. Ježiš, ktorý Boha zjavil, Syn slávy a milosti,
uprostred nás sa postavil v kráse Božej hodnosti;
na nebeskom tróne bez časnosti tône
vládne Kristus, večná spása, ako slovo Božie hlása.
3. Už cieľ žitia vidím jasne, Duch je, čo oživuje,
smrťou život môj nezhasne, Duch Boží prikazuje:
Nauč sa svoj kríž niesť, nad časnosť sa povzniesť,
dobre konaj, vo viere stoj, tak máš v nebi s Kristom diel svoj.
4. Bože večný, buď Ti vďaka, že si sa nám poznať dal,
v nebesiach nás život čaká, čo si v Kristu daroval.
Pane, skloň sa ku nám, k našim chválam, prosbám;
milosti si živý prameň, buď Ti večná sláva, amen!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)