2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)

2011-05-28
2011-05-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2010-09-27
2010-09-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože veľký od večnosti, Ty celý svet spravuješ,
i mňa dosiaľ od mladosti chrániš a opatruješ.
V tento vzácny svätý deň oslavovať Teba chcem.
2. Tento deň je zvlášť milým dňom, lebo je sviatok Boží,
Boh mi dáva spočinúť v ňom a radosť moju množí,
Duchom svojím vedie ma, učí ceste spasenia.
3. Keby som dnes len zaháľal, v pýche žil či rozkoši,
len o prospech svoj sa staral, čože mi to osoží?
Všetko, čím som a čo mám, Tebe, Bože, oddávam.
4. Vďaka, Bože za tento deň, že na spásu nám slúži.
Aký šťastný je človek ten, ktorý po Tebe túži
v modlitbách a vo speve. Nič lepšieho on nevie.
5. Najkrajšia je služba Pána, najsladšie slovo Jeho,
verný ako včielka zbiera občerstvenia med z neho;
pohľad k Bohu upretý posilní a posvätí.
6. Riekni na to, Bože: Amen! čo sme teraz spievali,
daj, aby sme Ťa každý deň vrúcne oslavovali,
až kým k Tebe prídeme, tvárou v tvár Ťa uzrieme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:34 min)