MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:33 min)

2013-05-25
2013-05-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pánu Bohu ja smiem veriť, bo On svoj sľub dodrží
a v Jeho sa slove tešiť, že spasenie obdržím.

2. Hospodine, Bože večný, Ty jediný si náš Pán.
Tvoja láska nám pomôže hojiť množstvo ťažkých rán.

3. V Tebe, Pane, všetko máme, čo nám treba k životu.
Dovoľ, nech Ti chválu vzdáme pre tú Tvoju dobrotu.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:29 min)