MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-21
2011-08-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:32 min)

2011-03-04
2011-03-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pomôž, Bože večný, aby som zbytočný,
aby som zbytočný na svete nebol.
2. Daj to, Bože z výšin, by som svojím blížnym,
by som svojím blížnym, na ťarchu nebol.
3. Daj to, Všemohúci, aby v mojom srdci,
aby v mojom srdci, pýchy tieň nebol.
4. Pomôž mne slabému, aby som k dobrému,
aby som k dobrému vždy hotový bol.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)