MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vstali sme a hneď za rána hľadáme Ťa, svojho Pána,
príď, kraľuj a bdej nad nami, Kráľ nad kráľmi požehnaný.
2. V tento ranný i v každý čas Ty zostávaš stále pri nás,
veď nás ku spravodlivosti a daj nám žiť v pravej cnosti.
3. K duchovným darom, ó, Pane, nech sú telesné pridané,
daj nám, čo k životu treba, zdravia, pokoja a chleba.
4. Zo svojej veľkej milosti veď nás v ústrety večnosti,
však si Pánom zeme, neba, daj sa stretnúť nám u Teba.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:33 min)