MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh náš je láska od večnosti. On základ bytia, prúd milosti.
Z lásky vytvoril, zdržuje svet. Kde nieto Jeho, života niet!
(: Boh náš je láska! :)

2. Boh náš je láska od večnosti. On prameň sily, lúč svetlosti.
Do rúcha krásy oblieka svet. Kde nieto Jeho, radosti niet!
(: Boh náš je láska. :)

3. Boh náš je láska od večnosti. On darcom svätej blaženosti.
Z lásky stratený vykúpil svet. Kde nieto Jeho, spasenia niet!
(: Boh náš je láska! :)

4. Boh náš je láska od večnosti. No neuzrieš Ho bez svätosti.
Ó, v čarokrásny, nadhviezdny svet bez rúcha slávy prístupu niet!
(: Boh náš je láska! :)

CD: Jeden Život Máme
Track: 04/12 Rok: 2006
Spieva: KES spev. skupina
Text: Mária Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 3:34 min)

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kráľu nebies! Kto vypovie mena Tvojho moc?
Kto ku dielu, ktoré konáš, dá Tebe pomoc?
Len ten žije, na koho Ty v láske pohliadneš,
svety vstali, svety padnú, keď Ty povelieš.

2. Panovníče milovaný, kto ťa pochopí?
Ty stál si raz nad hrôzami sveta potopy.
Ty ešte raz pohneš nebom, zeme základy:
dych úst Tvojich bezbožníka razom zahladí.

3. Kráľu slávny! Tak veľká je mena Tvojho moc!
A strpel si boľasť, hanu, smrti strašnú noc.
Utrpením dietok Tvojich znižuje Ťa svet;
všetko máš, a hľa, na zemi miesta Tebe niet!

4. Ó, Kráľu náš vyvýšený! Teba vzývame,
srdcia v láske k nohám Tvojim svätým skladáme.
Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,
s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.

CD: Jeden Život Máme
Track: 01/12 Rok: 2006
Spieva: KES spev. skupina
Text: Kristína Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 4:30 min)

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto dá mi sily k púti v ďalekú blaha ríš?
Kto osvieti mi cestu, úskalia, zrady skrýš?
Kto nahradí mi svojeť v tej smutnej cudzine?
Môj Boh a brat: Pán Ježiš, On svetlo jediné.
2. Kto osladí mi prácu, bez zdaru svitania?
Kto zotrie horké slzy bolesti, sklamania?
Kto naučí ma veriť, kde nezrieť pomoci?
Môj anjel zmluvy: Ježiš, mocný i v nemoci.
3. Kto otvorí mi bránu, až púť raz skončená?
V čích rukách leží vzácna vernosti odmena?
Kto vloží ma s plesaním tam v náruč Otcovu?
Ježiš sám cesta jasná k večnému domovu.

CD: Jeden Život Máme
Track: O9/12 Rok: 2006
Spieva: Natália Eliášová
Text: Kristína Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 4:03 min)

2011-04-16
2011-04-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Spevokol pri Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Ružomberku nahral v máji 2004 hudobné CD s názvom Veľkú radosť dal nám Pán. Obsahuje 22 duchovných skladieb upravených pre trojhlasný a štvorhlasný miešaný zbor.

Info o CD a spevokole
2011-02-11
2011-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
Spevokol Zvon z Trenčína dáva voľne k dispozícii nahrávky z dvoch CD vo formáte MP3
 

CD 2000

 

 

Sťiahnuť celé CD 2000 (zip archív, 31.8 MB)

CD 2005
Sťiahnuť celé CD 2005 (zip archív, 53.98 MB)