MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Buď Bohu česť na výsosti, že dal nám Syna z milosti
a na tento svet Ho poslal, v Ňom všetkým večný život dal.
Haleluja!

2. Česť Tebe, Kriste Ježiši, že k hriešnym ľuďom prišiel si,
na seba ľudské telo vzal a spásy dielo vykonal.
Haleluja!

3. Buď česť i Duchu Svätému, Tešiteľovi vernému,
že z Jeho moci Mária počala Božieho Syna!
Haleluja!

4. Buď sláva Svätej Trojici za dielo Božej pomoci,
za milosť všetkým nám danú, za spásu v Kristu získanú.
Haleluja!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)