MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pane môj, chcem byť Tvoj, dokiaľ žijem.
I keď zomriem, Tvoj chcem byť,
v Tvojom večnom meste žiť, veď len Teba ja milujem.
2. Pre svoje krvavé drahé rany, pre obeť, čos´ priniesol,
keď som v hriechoch bol klesol,v nebeské maprijmi stany!
3. Nádej mám a dúfam v zasľúbenie, že s pokáním kto príde,
zavrhnutý nebude, dáš mu hriechov odpustenie.
4. Ježiši, najvyšší poklad z neba, nech raz v Tvojej
smiem sláve k Tvojej cti a oslave/ zvelebovať vďačne Teba!
5. Pri mne stoj, keď hej svoj raz dokonám, a keď bude koniec múk,
do svojich ma prijmi rúk, nech vo viere v Teba skonám!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)