MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-25
2012-03-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1.Túžba moja, Ježiši, až tak ma miluješ,
že mi svoj dar najväčší, krv, telo daruješ!
Preto sa raduje duch môj, ó Pane, z toho,
že som hosť stola Tvojho, verný Priateľ duše!
2. Obeť za hriechy naše telo, krv prijímam
a v úzkosti najväčšej posilu v Tebe mám;
keď Ježiš je vo mne, nik ma s Ním nerozdelí,
diabol, smrť i svet celý útočia daromne.
3. Aká veľká je radosť, keď sa s Bohom spojím!
Z duše mizne strach, žalosť, viacej sa nebojím.
Hoc ma všetko sklame v časnosti tu na zemi,
ale že som spasený v Kristu, to zostane.
4. V tom je Jeho milosti základ veľmi pevný,
že bez zásluh, hodností mám dar veľkej ceny.
Mzda za vykúpenie, telo sväté, krv, Jeho,
očistia ma hriešneho, sú mi na spasenie.
5. Chcem Ti, Pane, ďakovať, lebo si mi ráčil
večný život darovať, čo som pre hriech stratil;
moje útočište, Boží Baránok tichý,
Ty si sňal moje hriechy: Buď Ti vďaka, Kriste!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)