MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Chváľte Boha večného na nebeskom tróne,
na česť a chválu Jeho spievajte radostne,
chváľte Ho na výsosti, kde mocne panuje,
v svojej prozreteľnosti múdro svet spravuje,
múdro svet spravuje.
2. Chváľte srdcom, ústami divné skutky Jeho,
ktorými je nám známy On času každého,
Jeho meno velebte, z úcty poslušnosti,
Jeho moc vyvyšujte, slúžte Mu z vďačnosti,
slúžte Mu z vďačnosti.
3. Chváľte Najmocnejšieho v cirkvi bez prestania,
velebte meno Jeho do sveta skonania,
harfy, trúby nech hlasne zvuk svoj vydávajú,
slávu Pánovu jasne na svete hlásajú,
na svete hlásajú.
4. Milostivo obdarí nás dobrom v živote,
ľstivé úklady zmarí, Jemu dôverujte;
nakoniec nás vytrhne i z úzkosti smrti,
dá v nebi miesto slávne, kde už nič nermúti,
kde už nič nermúti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:07 min)