MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Náš Pán kraľuje, s Otcom jedno je.
Po ponížení, hroznom trápení,
ktoré postúpil by nás vykúpil,
vstúpil na nebesá na pravicu Otca.
2. Duša veriaca, ver, tá pravica
slávu znamená, čo od Otca má
moc nad všetkými zlými, dobrými.
Nad všetkým kraľuje a všetko spravuje.
3. Oslávený Pán takto vraví nám:
Kde sa zhromaždia dvaja či traja,
a mňa ctia v pravde, s nimi som všade
vždycky bez prestania, do sveta skonania.
4. Stále deň po dni v Ňom stojme pevní!
Zla sa varujme, dobro hľadajme!
Duch môj, sa tam vznes za Ním do nebies!
Ó premilý Pane, daj, nech sa tak stane.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)