MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-02-11
2011-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2011-02-11
2011-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Svetlo sveta, osvieť ma, aby som sám seba poznal
aj Teba, môjho Otca, ktorý ma za syna prijal,
aby život môj v časnosti bol prípravou do večnosti.
2. Slovo Tvoje pravda je, pomôž mi ho správne chápať,
učiť sa, čo zvestuje, by som vedel rozoznávať,
čo mi slúži na spasenie, a čo je na zatratenie.
3. Dopraj mi, nielen správne porozumieť Tvojmu slovu,
ale pomôž aj zjavne nastúpiť na cestu novú.
Kiež nemusím vyznať s plačom, že som bol len poslucháčom.
4. Pomáhaj mi každý deň rásť v poznaní Tvojho slova,
nech ho dobre chápať viem, do srdca ho vkladám znova,
zbav ma všetkých pochybností, pýchy a povýšenosti.
5. V Tvojom svetle, Pane, daj vidieť mi cieľ večnej slávy,
a poznávať pomáhaj, že šťastný je ctiteľ pravý,
ktorý po večnosti túži, Bohu a nie hriechu slúži.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:48 min)