MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pane, keď hľadím na Tvoj život svätý,
som každým slovom a skutkom dojatý,
tým moja viera rastie a sa množí v Teba, Syn Boží.

2. Veď človek mdlý je a k pádu náchylný,
Ty v pokušení bol si Víťaz silný, Pán neba, zeme,
kam moc Tvoja siaha, kto vyrozpráva?

3. Tak Bohu ani sám anjel neslúžil,
jak Ty si, Pane? Jemu na slávu žil,
dľa Jeho vôle utrpenie, zlosti znášal v tichosti.

4. Tak neposlúcha dieťa otca svojho ako Ty,
Kriste, Otca nebeského; nad Tvoju lásku
ani v nebies ríši niet, ó Ježiši!

5. Svoj život celý Bohu si zasvätil,
spasenie ľudí za cieľ si vytýčil;
celý Tvoj život bol očisťujúca obeť horiaca.

6. Keď v svojich mdlobách na to si spomínam,
sám pred sebou tvár v hanbe si zakrývam,
že som vzdialený od dokonalosti Tvojej svätosti.

7. Priviň ma k sebe, milovaný Pane
a pomôž z hriechov dať sa na pokánie;
v Tvojom objatí dôjdem vykúpenia i posvätenia.

8. Z Ducha zrodený budem aj ja čistý
a v srdci čistom láskou Otca istý,
šťastný na zemi a v nebi účastný slávy, prešťastný!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:30 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)