MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-05-19
2012-05-19 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, nech mi nikto nehovorí o bohatstve, svetskej sláve,
nie všetko, čomu sa svet korí, prináša nám šťastie pravé.
Svet často hľadá mám a klam, ja v Kristu drahom všetko mám.

2. Svet hynie i jeho žiadosti a krása tela uvädne,
tak mení sa všetko v časnosti, nič nemá dlhé trvanie.
Svet často hľadá mám a klam, ja v Kristu drahom všetko mám.

3. Trón Kristov stojí stále pevne, kráľovstvo Jeho nezhynie,
On svoju cirkev chráni verne, hoc zem i nebo pominie.
Svet často hľadá mám a klam, ja v Kristu drahom všetko mám.

4. Kristova láska nemá miery, je darom najvyššej ceny,
čo vyznáva sa o Ňom z viery, je stále, to sa nemení.
Svet často hľadá mám a klam, ja v Kristu drahom všetko mám.

5. On pravdy, lásky je prameňom, ku večnej spáse je cestou,
života môjho pevným kmeňom, ja Jeho som ratolesťou.
Svet často hľadá mám a klam, ja v Kristu drahom všetko mám.

6. Hoc by aj v nedostatku som žil, pokiaľ na tejto zemi,
tak verím, ako nám zasľúbil, že budem s Ním povýšený,
svet často hľadá mam a klam, ja v Kristu drahom všetko mám.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)