MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:29 min)

2011-03-10
2011-03-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Dobroty, lásky plný, mocný Spasiteľu,
milostivý Pane Kriste, čuj modlitbu vrelú.

2. Svojou predrahou krvou očisť mi svedomie,
aby len v Tvojich zásluhách hľadal som spasenie.

3. Posilňuj ma každý deň skrz Ducha Svätého
a ochraňuj od všetkého duši škodlivého.

4. Vzdiaľ každé pokušenie a všetky nástrahy,
bezpečný som, keď si so mnou, Kriste Pane drahý!

5. Len Tebe dôverujem, môj Pane Ježiši,
že ma z tejto smrteľnosti prijmeš do radosti.

6. A tak sa už poručím do Tvojej ochrany,
sám sprevádzaj ma láskavo, Pane milovaný!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)