MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-22
2012-04-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pokoj vám! Žijem! Plesajte! Kto verí, neumiera;
vieru, lásku zachovajte, svet, kríž premáha viera.
Sčiastky poznávame, ale nádej máme,
že raz tam v Božej blízkosti poznáme všetko v plnosti.
2. Pokoj vám! Slovo života ochotne rozsievajte!
Ozdobuj vás vždy cnosť svätá, pevne v dobrom trvajte!
Kto tu s plačom seje, tomu sľúbené je,
že hoc tu v slzách bude siať, tam s radosťou raz bude žať.
3. Pokoj vám! Ó, milujte sa, ako vás ja milujem,
v Bohu svojom radujte sa, ako sa ja radujem;
po láske, pokoji poznajú sa moji,
láska čistá, radosť istá, Boh len láske nebo chystá.
4. Pokoj svoj vám zanechávam, veď iný vám ho nedá.
Šťastný, kto má preň v srdci chrám a vo viere ho hľadá:
je to pokoj Boží, ktorý radosť množí,
srdcia verných naplňuje, každý rozum prevyšuje.
5. Amen, ó Knieža pokoja, Kriste, panuj nad nami,
zažeň príval nepokoja, spravuj príbytky, chrámy:
nech v svätom pokoji láska všetko spojí,
potom zo svojej milosti daruj pokoj vo večnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)