MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, môj Bože, ja som zblúdil, bremeno hriechov mojich
ťaží ma, veď som nechodil po priamych cestách Tvojich,
hnevu prísneho sa ľakám, ušiel by som, však neviem kam.

2. Ale kam by som pred Tebou, kam by mohol zutekať,
Bože, Ty si všade so mnou, nemožno Ťa oklamať!
Hoc poletím s rannou žiarou, neujdem pred Tvojou tvárou.

3. Preto z hriechov sa vyznávam, srdečne ich ľutujem,
v úzkosti sa k nim priznávam, ale aj dôverujme,
že mňa človeka hriešneho nezavrhneš, nehodného.

4. Ktože mohol by spočítať množstvo piesku morského?
Kto by mohol vymenovať túžby srdca hriešneho,
a kto všetky neprávosti, čo som spáchal od mladosti?

5. Preto, ach, oči úbohé, plačte s veľkou žalosťou,
vylievajte slzy mnohé nad mojou úbohosťou,
zalkaj, srdce, od ľútosti pre hriechy a neprávosti.

6. Ale, Kriste, Tvoje slová a Tvoja smrť boľavá,
to je nádej hriešnikova, to v úzkosti pomáha.
Preto k Tebe sa utiekam, Lekár môj, Ty ma uzdrav sám.

7. Ježiši, Tebe vyznávam bezpočet hriechov svojich,
želiem ich a oplakávam, očisť ma, vysloboď z nich.
Tvoj Duch moje cesty spravuj, veď ma stále a ochraňuj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:37 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)