MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Spievať pieseň novú na slávu Kristovu
zhromaždení v Jeho svätom mene spolu začneme.
2. Každý z nás ochotne oslavuj radostne,
chváľ, cti, veleb zo srdca vďačného Pána milého.
3. Vždy, keď sa schádzame v svätom Božom chráme,
Jeho veľkú milosť zvelebujme; Jemu ďakujme.
4. On nám všetko dáva, hojne požehnáva,
čo telo i duša potrebuje. Tak nás miluje.
5. Aj my Ho tak stále milujme, a k chvále
spievajme Mu dnes radostne všetci, starci i deti.
6. Sláva Tebe, Otče, Tvorca neba, zeme,
sláva Tebe, Synu, Duchu Svätý, jednej podstaty.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:31 min)