MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože a Otče, do ruky Tvojej, s dôverou vkladáme dieťa svoje,
Tento dar, ktorý si nám z lásky dal, prosíme by si ho ochraňoval,
tento dar, ktorý si nám z lásky dal, prosíme, by si ho ochraňoval.

2. Do svojej zmluvy ho, Kriste prijmi, a darmi požehnaj duchovnými.
Na kríži si umrel, aby žilo, srdce Ti oddalo a Ťa ctilo.
Tento dar, ktorý si nám z lásky dal, prosíme by si ho ochraňoval.

3. Duch Svätý, riaď jeho kroky vždy sám, nech rastie k radosti Bohu i nám.
Po ceste múdrosti, lásky ho veď, vo viere v Ježiša utvrď, posväť!
Tento dar, ktorý si nám z lásky dal, prosíme by si ho ochraňoval.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)