MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-04-16
2011-04-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2010-12-06
2010-12-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme v jedného Boha, Otca všemohúceho,
zem i nebeská obloha sú dielom moci jeho.
Nás stvoril k svojmu obrazu, určil k nesmrteľnosti;
keď diabol spôsobil skazu, zasľúbil dar milosti.
2. Veríme i v Syna Jeho, Krista Ježiša – Kráľa,
ktorého z Ducha Svätého čistá Panna počala;
Boh Ho svetu v pravý čas dal, Spasiteľa v Ňom máme,
lebo On je Ten, čo prísť mal; iného nečakáme.
3. Veľké muky za nás znášal i smrť kríža podstúpil,
a na tretí deň z mŕtvych vstal, potom do neba vstúpil.
Odtiaľ príde ako Sudca súdiť živých i mŕtvych.
To je naša prosba vrúca, nech nezavrhne hriešnych.
4. Veríme v Ducha Svätého, ktorý cirkev spravuje;
len v nej sa z milosti Jeho ľud verný zhromažďuje.
Kristus je tej cirkvi Hlava, On, Syn Boha živého,
a to je aj naša sláva, že sme pravý ľud Jeho.
5. Krehkí sme, ale veríme v odpustenie vašich vín,
za ktoré trpel nevinne i dokonal Boží Syn.
Nie nám, Pane Bože, nie nám, ale Tebe patrí česť,
zdroj spravodlivosti si sám, v nás je zlá žiadosť a lesť.
6. Veríme v Boha živého, napriek svojej krehkosti,
že dar života večného v nebesiach dá v plnosti:
ó, kiež prelomí nebesá Spasiteľ a zostúpi!
Amen, On už k nám prichádza a hriešnikov vykúpi.


image.php?id=78337

mp3 balík – piesne ES001 ES002 ES003 ES004 ES005

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:14 min)