MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-03-14
2011-03-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Duše všetkých verných v Božích rukách sú,
majú po dňoch ťažkých slávu nebeskú.
2. Bez žalôb tam stoja pred Božím trónom,
večne Boha vidia, Otca so Synom.
3. Pre kalich horkosti Pán im z lásky dá
víno večnej slasti, slávu v nebesiach.
4. Strasťami mnohými predtým skúšaní,
priateľmi Božími už sú nazvaní.
5. Hľa, víťazstva palmy každý v rukách má,
prespevujú žalmy a haleluja!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)