MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Poďakujme Kristu Pánu, vzdávajme Mu úprimnú česť, chválu, veď pre svoje umučenie daroval nám hriechov odpustenie.

2. Z neba prišiel, ponížil sa, keď z Márie panny narodil sa,
tri a tridsať liet pracoval, kým na dreve kríža v mukách skonal.

3. Zalomila matka ruky, keď videla svojho Syna muky,
Syna prvorodeného a na dreve kríža rozpätého.

4. Matka Syna trpiaceho videla tam zakrvaveného,
nemohla Mu bôľ uľaviť, ani Jeho svätú krv zastaviť.

5. Tiekla po Ňom krv presvätá z hlavy, z boku, z Jeho rán vyliata,
a tá krv nás vykúpila a od večnej smrti zachránila.

6. Veľkým hlasom Kristus volal, keď na dreve kríža dokonával, aby vždy pamätal, ako ho Boh nesmierne miloval.

7. Pre to svoje umučenie, daj nám našich hriechov odpustenie,
nech nás minie večný plameň, zachovaj nás, Pane Kriste. Amen!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:27 min)

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)

2012-01-20
2012-01-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)