MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ku komu pôjdeme, ach, kto nám dá nádej
pri náhlom odchode duše nám tak drahej, bolestne čo od nás odišla,
srdcia ranila, srdcia ranila.

2. Ku komu pôjdeme, my dietky skúšané,
odchodom rodiča preťažko ranené, nuž, kde máme hľadať v žalosti
slovo radosti, slovo radosti?

3. Ku komu by sme išli? K Tebe, ó, Pane náš,
života večného Ty slová pre nás máš, ty sám smutných v žiali potešíš,
slabých posilníš, slabých posilníš.

4. Nuž, k Tebe ideme, ó, Pane Ježiši,
pri tebe ranené srdce sa utíši. Za to Ti buď chvála, Pane náš:
dnes i v každý čas, dnes i v každý čas.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2011-05-21
2011-05-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)