MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-23
2016-07-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, sladké slová pre ľud hriešny do srdca môjho vnikajú,
hoc tým, čo sú na skutky pyšní, sa pohoršlivými zdajú,
z nich srdce moje radosť má, Ježiš hriešnikov prijíma.

2. Hľa, pastier hľadá neúnavne i jednu stratenú ovcu,
aj mňa milosťou obdar, Pane, a priviň ku svojmu srdcu,
nech láska Tvoja veliká zachráni aj mňa hriešnika.

3. Aj žena peniaz svoj stratený kým nenájde, hľadá pilne,
hľadaj Ty mňa, som opustený, zašiel som na cesty mylné.
Z prachu ma zdvihni biedneho, na milosť prijmi hriešneho.

4. Tvoj dobrý Duch ma ráč sprevádzať, kým dávaš život na zemi,
keď budem raz k Tebe odchádzať do zástupov vyvolených,
Ježiši drahý, prijmi ma, kde Boh hriešnikov prijíma.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)