MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pre Krista boj zve strážny vás, Boží rytieri!
Dni plynú čas je vážny, bojujte boj viery!
Vás vedie v boji smelom Kristus, kto by sa bál?
Nech zaznie v svete celom On je náš Pán a Kráľ
2. Pre Krista, kresťan, smelo obleč sa do zbroja!
O Božie ide dielo, nezľakni sa boja!
To nie je v ľudskej moci hriech a zlo poraziť,
Boh nám je na pomoci, s Ním máme zvíťaziť.
3. Pre Krista v boj, ľud Boží, tak vážny zneje hlas,
rad verných nech sa množí, dnes, keď je spásy čas!
Tým, čo zvíťazia, svitá večného mieru kraj,
v ňom Kristus ich privíta, v ňom pripravil im raj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)