MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-05
2012-02-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Minula nočná hodina; pokľaknúc na kolená
vzývame Otca i Syna, tiež aj Ducha Svätého,
jediného Hospodina.
2. Ďakujeme, ó Bože náš, že si z lásky otcovskej
bol tejto noci Strážca náš, a zo svojej milosti
k novému dňu prebudil nás.
3. Otče náš, my Ťa prosíme, Duchom svojím spravuj nás,
nech v tento deň nehrešíme; ale stále len s Tebou
k Tvojej cti, chvále žijeme.
4. Zažeň od nás diabla zlého, vzdiaľ, prosíme, človeka
nešľachetného, ľstivého, na ochranu pošli nám
anjela svojho strážneho.
5. A pretože povinnosti čakajú aj dnes mnohé,
ó Bože, skloň sa z výsosti, žehnaj úsilia dobré
zo svojej veľkej milosti.
6. Na Teba sa spoliehame, Tebe sa porúčame,
so všetkým, čo sme a máme daj, nech sa v dobrom zdraví
aj dnes večera dočkáme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2012-02-05
2012-02-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)