MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-28
2012-04-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veseľ sa, celý svet, Krista Pána v hrobe niet!
Vy, zem i nebesá, z vykúpenia tešte sa
v tento preradostný čas! Veď všemocný Pán Boh náš
vzkriesil už svojho Syna: Plesaj, Božia rodina,
plesaj, Božia rodina!
2. Ó svetlo z výsosti, nech lúč Tvojej jasnosti
zvesťou o vzkriesení žiaľ na radosť premení.
Mizne hrobu temnota – vyšlo Slnko života,
žije náš Vykupiteľ, Ježiš Kristus, Spasiteľ,
Ježiš Kristus, Spasiteľ!
3. Ako slnko budí život zo spiacej hrudy –
tak i nás Pán živý všetkých mocne oživí,
preto vrúcne chváľme Ho, Víťaza vzkrieseného.
Sláva Jeho milosti i tu i vo večnosti,
i tu i vo večnosti!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:06 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)