MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2011-02-14
2011-02-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Milosrdný Bože náš, skloň sa k nám z trónu svojho,
daj s úžitkom počúvať dnes zvesť slova svätého,
ktoré bude zaznievať k nášmu ponaučeniu
z Tvojho evanjelia do srdca z nás každému.
2. Daj nám srdce ochotné k prijímaniu všetkého,
čo počúvať budeme z Tvojho slova svätého,
aby sme to úprimnou vierou všetci prijali
a duchu nečistému miesta v nás nedávali.
3. Veríme, drahý Pane, že všetko tak sa stane,
s úžitkom Tvoje slovo do sŕdc našich dnes padne;
čistú lásku rozhojní, vieru v Krista upevní
a posilní v nádeji, že budeme spasení.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)