MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2010-10-15
2010-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiša neopustím, lebo On seba samého
dal za množstvo mojich vín, chcem sa mocne držať Jeho,
On žije, žiť budem s Ním, Ježiša neopustím.

2. Nikdy Ho neopustím, dokiaľ som na tejto zemi,
čokoľvek chcem a činím, vo všetkom On blízko je mi,
vo dne, v noci Naň myslím, Ježiša neopustím.

3. Ani keď zrak pominie, sluch, hmat i chuť keď prestane,
alebo ma zastihne sveta tohoto skonanie
a dych smrti pocítim, Ježiša neopustím.

4. Keď Ježiša svojho mám, čo ma s Otcom v nebi zmieril,
o nič iného nedbám, len aby som v Neho veril.
S Ním na súde obstojím, Ježiša neopustím.

5. Ježiša neopustím, verím, že sa tam dostanem,
kde sú všetci verní s Ním a v sláve Jeho zastanem,
tvárou tvár Ho uvidím, Ježiša neopustím.

6. Ježiša neopustím, naveky pri Ňom zostanem,
On je prameňom živým, i ja z neho piť dostanem
a smäd duše zahasím, Ježiša neopustím.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)