MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:34 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Žehnajúce ruky, Pane, rozšír ponad celý svet,
kto putuje ešte stále, domov šťastne ho priveď.

2. Kiež nik nie je zatratený, i keď tápe v temnote,
veď či je niekto na zemi, čo nezblúdil v živote?

3. Tvoja láska je nám svetlom, svieti vo tme každému;
zbav nás zlého v čase temnom, priveď ku dňu novému!

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:36 min)