MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Zaslúžil som, čo by som sa Pánu Bohu protivil,
nuž poď kalich, ktorý mi On za to teraz naplnil.
Cez bolesti vedú cesty toho, kto sa previnil,
ako aj mňa túžba zviedla a ja hriechu som slúžil.
2. Keď som sa od pobožnosti stále viacej vzďaľoval,
tu na cestách neprávosti Boh ma našiel, potrestal
prútom svojím, lebo zlé zlým môže trestať dľa práva.
Rozvažuje, rozsudzuje, a podľa toho dáva.
3. Padol som, no nepriateľ môj, z mojich bied sa ty neteš.
Boh utíši môj nepokoj, poteší ma ešte dnes.
Zase vstanem, silu nájdem, s Pánom budem pevne stáť.
Veď po biede slnko vyjde, aj mňa Láska bude hriať.
4. Preto pred Boží majestát chcem v pokoji pokľaknúť.
Dieťa zblúdilé prijme rád, láskavý je Jeho súd.
On bolesti, ťažké tresty od kajúcich odvráti.
Milosť dá nad spravodlivosť, verným život navráti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)