MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Cirkev je chrámom na skale, pevne ju postavil sám Pán,
hrady mnohé sú zbúrané, však zvony chrámov znejú nám,
až dosiaľ všetkých volajú a zarmúteným hlásajú
útechu i pomoc v tiesni.
2. Len v chrámoch rukou stavaných iste večný Boh nebýva,
v nadhviezdnej výši nad nami príbytok nekonečný má,
neobsiahnu Ho nebesá, zvolil si však naše srdcia
a v nich vybudoval chrám svoj.
3. Cirkev zo živých kameňov je tým svätým Božím chrámom,
kde všetci krstom a vierou jedno sme s nebeským Pánom.
Kde Jeho meno vzývame, hoc dvaja len sa schádzame,
On je Duchom svojím s nami.
4. Chrám zhromažďuje všetkých nás, pokrstených v meno Pána.
Oltár v ňom svedčí v každý čas, že Boh hriešnym milosť dáva,
Ježiš Kristus ten istý je, včera, dnes, navždy; daruje
vieru a nádej i lásku.
5. Bože, keď zvony znejú nám, nech radi sa zhromaždíme
a Teba vrúcne, nebies Pán, modlitbou a spevom ctíme;
hoc Ťa svet nezná a nectí, na Tvojom ľude nech vidí
milosť a Tvoj pokoj stály.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:10 min)