MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-24
2012-03-24 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pripravuj sa, duša milá, hľaď aby si nehrešila,
zanechaj skutky temnosti, pros si od Pána milosti,
lebo On ťa hriechov zbavil, spasenia hod ti pripravil.
Hostiteľ, nebeský Darca vstúpiť chce do Tvojho srdca.
2. Za cenné zemské poklady mnoho platiť musí každý.
Ty však za to, čo nám dávaš, odplatu neočakávaš,
hoci v šírom svete nieto také dary, ako tieto,
ktoré máme prichystané v Tvojej Večeri, náš Pane!
3. Kto pochopí a vysloví ten div veľký, opravdový,
že chlieb tento nemíňa sa, hoc tisícom rozdáva sa,
a kalich nevyprázdňuje, hoc mnohým sa prisluhuje;
ó div nevysloviteľný, len vierou pochopiteľný.
4. Ježiši, Slnko života, radosť moja a dobrota,
Pane, moje potešenie, srdca môjho občerstvenie,
v pokání pred Tebou kľačím a o nový život prosím.
Telo Tvoje a krv Tvoja sú základ spásy, pokoja.
5. Ježiši, chlieb z neba pravý, Tvoja láska ma uzdraví,
uspôsob ma za hodného stola svojho nebeského,
nech vždy, keď pri ňom prijímam Tvoju obeť na mysli mám;
potom večne na výsosti daj mi žiť s Tebou v radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:16 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)