MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Môj život je Kristus Pán, v Ňom smrť ziskom mojím,
o tom mnoho istôt mám, hrobu sa nebojím.

2. Len Pánovi náležím v živote i v smrti,
preto sa tým vždy teším, že ma neopustí.

3. Uberám sa s radosťou za Ním, svojím Pánom,
viem, prijme ma s milosťou v svojom nebi slávnom.

4. S Ním premôžem trápenie, aj kríž, biedy všetky,
On získal mi spasenie; s Otcom zmieril dietky.

5. Keď srdce prestane biť a túžby prestanú,
Ty, Bože, ráč pri mne byť, odpusť každú vinu.

6. V pokoji daj mi usnúť, ak Tvoja vôľa je,
v poslednú hodinu buď spásou duši mojej.

verzia EF084

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Môj život je Kristus Pán, v Ňom smrť ziskom mojím,
o tom mnoho istôt mám, hrobu sa nebojím.

2. Len Pánovi náležím v živote i v smrti,
preto sa tým vždy teším, že ma neopustí.

3. Uberám sa s radosťou za Ním, svojím Pánom,
viem, prijme ma s milosťou v svojom nebi slávnom.

4. S Ním premôžem trápenie, aj kríž, biedy všetky,
On získal mi spasenie; s Otcom zmieril dietky.

5. Keď srdce prestane biť a túžby prestanú,
Ty, Bože, ráč pri mne byť, odpusť každú vinu.

6. V pokoji daj mi usnúť, ak Tvoja vôľa je,
v poslednú hodinu buď spásou duši mojej.

7. Pridŕžam sa Ťa verne, pri Tebe zostanem,
rád pre nebo nádherné opustím túto zem.

verzia ES679

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:00 min)

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:32 min)