MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-20
2012-01-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2012-01-20
2012-01-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Umučenia drahého Spasiteľa Pána,
váž si času každého s vďakou, duša verná.
Hľaď na Jeho bolestné rany, utrpenie,
ktorými On vykúpil ľudské pokolenie.
2. Otec na svet Ho poslal, aby hriešnych spasil,
zblúdené ovce hľadal, k Bohu ich navrátil;
hriešnych ľudí miloval, život za nich vydal,
ako Pastier najlepší sám sa obetoval.
3. Ježiš dielo spasenia na kríži dokonal,
a v mukách ducha svojho Otcovi odovzdal.
Aj ja svojho ducha chcem Tebe, Bohu, oddať,
a vo chvíli poslednej, Otče, ráč ho prijať.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)