MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hľa, človek žil a už ho viac niet, už skrížila mu smrť plány.
Je ako mráz, čo ničí aj kvet, a rozkvitnúť mu zabráni.
Nuž, využi čas milosti, by vošiel si do radosti.

2. Z milosti Pán Boh dáva nám žiť, ten život – dar je úžasný,
a hoc i smrť pretrhne mu niť, kto v láske žil, ten šťastný,
veď tomu smrť neublíži, keď vierou stojí pri kríži.

3. Ty, Kriste, smrti moc si zdolal, nemáme preto z hrobu strach, veď nádej pre večnosť si nám dal, jak dúhy znak na nebesiach. Tak ťažké chvíle bolesti Ty zmeníš v pokoj večnosti.

4. Chráň, Pane, Kriste, svojich zbožných a uľav bôľ a utíš ston,
daj milosť, viny odpusť, bráň ich, keď príde skon, buď Ty pri tom,
nech veniec slávy príjmu tí, čo verní boli do smrti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)