MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2011-04-30
2011-04-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Deň vzkriesenia Pánovho oslavujme
a z víťazstva Kristovho sa radujme!
Nad hrobom nad smrťou On zvíťazil,
nás zachránil, satana moc porazil.
2. Na kríži dotrpel a dokonal boj,
vydobyl kajúcim hriešnikom pokoj.
Svet z hriechov vykúpil, nás s Otcom zmieril.
Naveky žiť bude, kto v Neho verí.
3. Smrť, kdeže je víťazstvo, vláda tvoja?
Kde je, hriech, tvoj osteň, zdroj nepokoja?
Hľa, pravda nad nepravdou zvíťazila.
V Pánovi vzkriesenom je nádej, sila.
4. Boh spásu daroval nám v Ježišovi,
On celý náš život nám znovuzrodí.
Vo viere a láske sa rozhojňujme,
tak Víťaza nad smrťou oslavujme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)