MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Daj, nech sa nám dobre vodí tohto roku nového,
Pane, daj, nech každý chodí v šľapajach Syna Tvojho.
Tebe sa oddávame so všetkým, čo len máme,
ó, ráč sa znovu zmilovať, nový život nám darovať.

2. Daj nám rok plný milosti, by sme hriechov zbavení,
unikli ich škodlivosti, boli s Tebou zmierení;
daj nám z milosti, Pane, činiť pravé pokánie.
Len Ty, Pane – nikto iný, môžeš nám odpustiť viny.

3. Poteš nás svojou milosťou, počuj naše vzdychanie.
Keď sme skľúčení žalosťou, utíš naše svedomie.
Či spíme a či bdieme, že všetko vidíš – vieme,
v celom žití pomôž, Pane, nech sa Teba pridŕžame.

4. Udeľ nám svojej milosti, by nám ten rok bol svätý,
aby každý v zbožnej cnosti žil, – nie v hriechov zajatí.
Daj, nech Ťa milujeme, blížnym dobre prajeme,
by sme pri dobrom snažení už tu mohli byť blažení.

5. Pomôž nám šťastne dokončiť ten rok, čo sme začali.
Ó, ráč nás v dobrom posilniť, chráň nás, keď sa zlé valí.
V ťažkostiach s nami zostaň, pri smrti sám nás zastaň.
Daj, nech v Teba vždy dúfame, šťastne život dokonáme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2011-09-11
2011-09-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)