2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pamätaj, človeče, prečo Ťa Boh stvoril,
nad všetko stvorenstvo na zemi povýšil;
preto, aby si Mu slúžil.
2. Na svoj svätý obraz, sebe podobného
stvoril ťa a dal ti ducha rozumného,
aby žil si na česť Jeho.
3. V svojich prikázaniach zákon ti poznať dal,
dobré vždy od zlého aby si rozoznal,
vôľu Božiu zachovával.
4. Trestom hrozí tým, čo zákon prestupujú,
odpustenie dáva tým, čo Ho milujú,
ak Ho verne nasledujú.
5. Opusť neprávosti, uznaj svoju vinu
prv, než dni života tvojho sa pominú;
hriešnik, nastúp cestu inú!
6. Spamätaj, sa len tak dôjdeš zmilovania,
kajaj sa – a istá je tvoja záchrana
Kristom nám všetkým získaná.
7. Milostivý Bože, ku Tebe vzhliadame,
s pevnou dôverou sa k Tebe utiekame,
spásu od Teba čakáme.
8. Zmiluj sa nad nami, pokoja svojho praj,
cestou posvätenia v živote kráčať daj,
potom otvor nám večný raj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:14 min)