MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-05
2012-02-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Také mi srdce daj, ktoré blížnych miluje,
z nešťastia sa rmúti, z ich šťastia sa raduje,
hnev, závisť, lakomstvo zo zmýšľania odstráň!
Obetavou láskou obdar ma, Bože, sám.

2. Tá láska je pravá, keď ľuďom pomáhame,
za radu a pomoc odmenu nečakáme,
i keď nás nevidia, že dobre konáme,
čo dáme núdznemu, to Tebe dávame.

3. Čašou čerstvej vody keď občerstvím smädného,
pohľadom láskavým ak poteším smutného,
hoc nie je to mnoho, ale je z vďačnosti,
Ty na to pamätáš, Bože, na výsosti.

4. Rozbroje a sváry ak niekde pozorujem,
pomáhaj, nech do nich zmierlivo zasahujem
a sám nech nehľadám to, čo rozdvojuje,
lež zmierenia cestu, ktorá zjednocuje.

5. Pomsta je ťažký hriech! Mne pomsta, tak Pán vraví;
On krivdy sleduje, aj odplatu pripraví.
Daj, aby som krivdy trpezlivo znášal,
tým, čo mi zlé prajú odpustiť dokázal.

6. Nielen časné šťastie blížnemu želať máme,
lež i na spasenie jeho nech pamätáme,
aby naša viera sa vzmáhala stále
a v Kristu sme žili k Božej cti a chvále.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)