MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-28
2011-05-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pane môj, ja tu zostávam v biede mnohej, v úzkosti,
Ty na výsosť vstupuješ, tam k Otcovi do radosti.
Čo si počnem bez Teba? Vezmi i mňa do neba,
alebo tu, Pane milý, zostaň so mnou v každej chvíli.
2. Vezmi moje srdce k sebe, Ty mi zase svoje daj:
keď vysielam prosby k Tebe, láskavo ich prijímaj.
Ak v modlení ustávam, prihovor sa za mňa sám
a Otec Ťa vypočuje, žehnaním ma obdaruje.
3. Tvoju vôľu verne plniť zo srdca chcem celého.
Ráč ma k tomu uspôsobiť, veď si Pánom všetkého:
V pokušení pri mne stoj, bojovať daj dobrý boj,
podopieraj, pridaj sily, nech nezblúdim, Kriste milý.
4. V dome Otca i nám miesto priprav, nech sme tam, kde Ty,
jedinou si pravou cestou k Otcovi, Pane svätý,
okrem Teba cesty niet, svetlom nádeje nám svieť.
Keď časný beh dokonáme, prijmi nášho ducha, Pane.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)