MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-24
2012-03-24 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiša neopustím, lebo On seba samého
dal za množstvo mojich vín, chcem sa mocne držať Jeho,
On žije, žiť budem s Ním, Ježiša neopustím.

2. Nikdy Ho neopustím, dokiaľ som na tejto zemi,
čokoľvek chcem a činím, vo všetkom On blízko je mi,
vo dne, v noci Naň myslím, Ježiša neopustím.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)