MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2010-11-12
2010-11-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Svieť, svetlo, svieť uprostred sveta tmí, svieť, Bože, sám.
Púť, hľa, dlhá a málo mojich dní, buď vodcom sám;
len Ty ma voď a zjav mi večný cieľ,
od Teba svoj si vďačne prijmem diel.

2. Ja nie vždy tak sa modlil, jak teraz: Ty voď ma sám.
Ja cestu sám si volil rád neraz. Dnes voď ma sám!
Mal svet som rád a v hriechoch rúhavých
som klesol, Otče, nepočítaj ich.

3. Kým láskou sám ma žehnáš, Tvoja moc nech ma vedie
cez púšť i búre príval, až i noc sa pominie,
a vzbudí nebies anjelský ma hlas a nájdem,
čo som stratil,raj svoj zas.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2010-10-15
2010-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Piesne z evanjelického spevníka naspievané pri príležitosti IV. stretnutia slovenských speváckych zborov v Budapešti 6. - 7. mája 2006

Pieseň č.343
Chvála Tebe, Bože náš
Pieseň č.374
Keď zasvitnú ranné zore
Pieseň č.381
Oslávme Pána
Pieseň č.368
Bože Otče, buď Ti chvála
Pieseň č.646
Učiň ma, Bože, svetielkom
Pieseň č.315
Svieť, svetlo, svieť
Pieseň č.573
Daj, Bože, pokoja
Pieseň č.229
Boh náš je láska
Pieseň č.484
Za ruku veď ma, Pane
Pieseň č.245
Ó láska Božia, láska večná
Pieseň č.475
Smieť žiť pre Krista
Pieseň č.453
Ježiši, drahý poklad môj