MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-01
2013-07-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Môj Pane, ako slnce jasné zapadne život človeka,
keď stemnie sa a život zhasne, aj každá časná útecha.
Buď nádejou mi v živote a svetlom v smrti temnote.

2. Môj Bože, tam len sa nám zjasní, čo sme tu hmlisto zhliadali,
uzrieme len tam v Tebe šťastní, v čo sme tu zbožne dúfali,
keď viera bude videním a nádej v Teba spasením.

3. Môj Bože, tam smrť už moc nemá, žiť večne s Tebou budeme,
keď doba tá blahoslavená kráľovstva Tvojho nastane,
tam stíšiš každý bôľny vzdych a zotrieš slzy plačúcich.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)